Proiecte domeniul SocialȘanse egale la ȋngrijire, creștere și educație

2009 a fost un an propice pentru derularea proiectelor sociale care s-au adresat in principal copiilor și persoanelor vârstnice.
Unul dintre aceste proiecte, Șanse egale la ȋngrijire, creștere și educație, a fost realizat ȋn colaborare cu Asociația Sprijin pentru Părinți din Bacău: Centrul de zi “Norocel”. Scopul proiectului l-a constituit dezvoltarea de servicii sociale destinate copiilor și familiilor aflate ȋn dificultate, prin implementarea unor programe de formare profesională a persoanelor care au ȋn ȋngrijire, ȋn calitate de asistenți personali, copii cu dizabilit...

(vezi detalii)

Dezvoltarea serviciilor la domiciliu

Proiectul Dezvoltarea serviciilor la domiciliu, care s-a bucurat de implicarea Centrului Diecezan din Iași, s-a adresat exclusiv persoanelor vârstnice și a avut ca scop combaterea și prevenirea gradului de excluziune a bătrânilor din mediul rural și.....

(vezi detalii)

Proiecte finalizate ȋn anul 2009


Proiectul “Servicii integrate sociale, medicale și educaționale ȋn mediul rural”, aplicat la tematica “Noi metode de lucru ȋn parteneriat”  a fost inițiat de Consiliul Județean Bacău, ȋn colaborare cu consiliile locale si......

(vezi detalii)

Proiecte finalizate ȋn anul 2010

1. Subproiect “Adăpost de zi şi de noapte pentru copiii străzii” în cadrul Proiectului “Iniţiativa Copiii străzii” cu finanţare de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, Guvernul României prin ANPDC şi cofinanţare de...

(vezi detalii)

Proiecte în curs de implementare ȋn anul 2010

1. “Restructurarea Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrică” Răcăciuni în cadrul Programului de Incluziune Socială cu finanţare de la Banca Internaţională de Reconstrucţie şi Dezvoltare, Guvernul României prin ANPH (Autoritatea Națională pentru Pe...

(vezi detalii)

Elaborare de noi proiecte ȋn 2010

A. În calitate de aplicant principal:
1. Proiect “Economie socială pentru dezvoltare locală sustenabilă”
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bacău cu sprijinul UNICEF a elaborat Proiectul “Economie...

(vezi detalii)